Klokkenluidersregeling

Retera De Natris Accountants B.V. heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten onze organisatie en aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten onze organisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd en vertrouwelijk en tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.

De klokkenluider kan zich wenden tot de compliance officer van Retera De Natris Accountants B.V., de heer De Natris (m.denatris@rdn-accountants.nl).

Arrow-up