Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Retera De Natris Accountants B.V. dan kan/kunnen deze zich wenden tot het secretariaat van Retera De Natris Accountants B.V. (040-2070026 / info@rdn-accountants.nl) of tot de compliance officer van Retera De Natris Accountants B.V., de heer De Natris (m.denatris@rdn-accountants.nl).

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Arrow-up